Activitatea de cercetare

Despre activitățile de cercetare ale asociației pentru Transilvania

Despre activitățile de cercetare pentru Transilvania

Cercetarea reprezintă o activitate crucială a Transylvania World. Aceasta se reflectă atât asupra dezvoltării brandului cu toate elementele sale, asupra produselor și serviciilor, asupra producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor, clienților finali, cât și, în aceași măsură, asupra conservării  și protejării valorilor și tradițiilor transilvănene.

Cercetare conceptuală pentru dezvoltarea brand-ului

Înființarea asociației Transylvania World este ea însuși rezultatul unei activități de cercetare și analiză, desfășurată pe parcursul a opt ani, care și-a propus să identifice și să evidențieze potențialul unui brand al Transilvaniei, motivele pentru care România nu beneficiază îndeajuns de avantajul de a fi teritoriul-mamă al acestui brand și al derivatelor sale, inclusiv al derivatul Dracula, precum și de a identifica și de a pune în aplicare metodele de marketing și de comunicare internațională ale unui asemenea brand.

Activitatea de cercetare a continuat pe parcursul anului 2016 în vederea pregatirii și dezvoltării conceptelor istorice și fantastice ce stau la baza noului brand, care ajută la distingerea între acestea și conceptele eronate despre Transilvania promovate pe diverse canale media, îndeosebi prin cinematografia hollywoodiană.

Activitățile de cercetare conceptuală nu se opresc însă aici. Transylvania World își propune să le continue în vederea dezvoltării unor noi concepte și subconcepte istorice și mitologice care se vor adăuga celor de bază, sporind astfel notorietatea și aplicabilitatea diversificată a brandului.

De asemenea, asociația își propune să desfășoare o activitate de cercetare conceptuală pe marginea folclorului românesc în vederea identificării, pregătirii și lansării la nivel international al unor concepte proprii de personaje fantastice, capabile să stea la baza unor opere literare și cinematografice de top, atât pentru genul istoric cât și pentru cel fantastic. Aplicabilitatea conceptelor se va extinde spre diverse zone, de la industria de îmbrăcăminte până la gaming, niciun domeniu nefiind exclus.

Cercetare pentru conservarea și protejarea valorilor tradiționale din Transilvania

Culegem date istorice și cu caracter social-cultural, precum și date privind mediul și bioagricultura legate de satul și gospodăria tradițională, pe care le procesăm și le analizăm permanent în vederea identificării de soluții pentru conservarea și protejarea valorilor tradiționale transilvănene, a patrimoniului tradițional. Rezultatele sunt interpretate de către managementul asociației și stau la baza unui set de inițiative, dar care vor face parte dintr-un proiect unic, integrat.

Conservarea tradițiilor transilvănene presupune mult mai mult decât simple acțiuni de cercetare punctuală, de promovare, organizare de festivaluri și diverse evenimente, reabilitare arhitecturală, etc. „Conservare” pe înțelesul Transylvania World presupune readucerea la viață a satului transilvănean, a gospodăriilor și elementelor sale, într-un mod integrat, rezultând un sat tradițional funcțional, care se poate auto-susține.

Produsele și serviciile ce au o legătură directă sau indirectă cu Lumea Transilvăneană fac parte din acest sistem de auto-susținere, un ecosistem unic în Europa și unic în lume prin întreg ansamblul de elemente ce îl definesc. Readucerea la viață a satului tradițional, viu și funcțional, presupune o amplă muncă de cercetare și analiză în baza căreia se pot emite și diverse standarde pentru produse și servicii și pot fi demarate proiecte de anvergură, în parteneriat cu mediul public și cel privat.

Acest tip de cercetare se îmbină cu cercetarea conceptuală fără de care nu poate fi definit și dezvoltat un brand regional și fără de care nu poate fi constituit un lanț global care să valorifice, respectiv să susțină financiar acest proiect integrat.

Cercetare pentru standardele și calitatea produselor și servicii

Transylvania World identifică și impune în cadrul procesului de licențiere propriile standarde cu privire la calitatea produselor și serviciilor promovate. Ne asigurăm că la clienții finali ajung doar produsele originale, tradiționale, naturale și doar serviciile ce oferă în cadrul acestora astfel de produse și elemente, garantând esența brandului, în spiritul conceptelorce-l definesc.

Pe de o parte, asociația Transylvania World desfășoară activități de cercetare pentru identificarea și realizarea standardelor pentru toate produsele și serviciile, din toate domeniile de activitate, ce au o legătură directă sau indirectă cu teritoriul Lumii Transilvănene. Astfel, odată cu standardele impuse, din activitatea de cercetare practic reies elementele de bază pentru realizarea ghidurilor de bună practică atât cu referire la producție cât și cele cu privire la serviciile tradiționale, în special la cele turistice.

Un alt tip de cercetare va fi desfășurată prin grupurile de lucru, care se va concretiza în inițiative pentru conservarea și protejarea produselor tradiționale din Transilvania, incluzând aici cercetare pe domeniile de agricultură, industrie alimentară, inginerie alimentară, horticultură, agronomie, zootehnie, medicină veterinară, biologie, fizică, chimie, ingineria mediului, biotehnologii, microbiologie și imunologie, protecţia mediului și altele.

Cercetare de marketing pentru produsele și serviciile transilvănene

Pe măsură ce vom dezvolta rețeaua de producători, furnizori și distribuitori, vom demara activități de culegere de date, de analiză calitativă și cantitativă privind procesele de marketing legate de produsele și serviciile specific transilvănene. Scopul activităților este de a identifica impactul asupra clienților finali și asupra lanțului global de distribuție, de a oferi managementului informații relevante privind rezolvarea unor probleme și oportunitățile pieței.

Activitățile se vor baza pe metode diverse, în special pe ad tracking, advertising, brand equity, brand association, brand attribute, brand name testing, commercial eye tracking, concept testing, coolhunting (observații și predicții privind schimbările la nivel cultural, trendurile în diverse domenii de aplicabilitate ale brand-ului cum ar fi moda, muzica, cinematografia, lifestyle, etc), buyer decision making process copy testing, customer satisfaction, demand estimation, distribution channel audits, internet strategic intelligence, marketing effectiveness and analytics, mystery consumer or mystery shopping, positioning , price elasticity testing, sales forecasting, segmentation, online paneling, store audit, test marketing și viral marketing.

Activități

mai multe


© Transylvania World Association | 2023