Activități de consultanță

Despre activitățile consultanță pentru membrii asociației Transylvania World

Servicii de consultanță pentru membrii asociației

Asociația Transylvania World oferă consultanță de specialitate și training pentru diferitele categorii de membrii ai săi. În primul rând beneficiază de consultanță dar și de un suport activ membrii producători și furnizorii de servicii transilvănene. Oferim consultanță financiară și juridică, inclusiv pentru proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile, marketing (în special brand growing), training antreprenorial și ghiduri de bună practică atașate standardelor dezvoltate de asocație.

Interesul asociației este dezvoltarea bazei de producători și servicii, în conformitate cu standardele de calitate impuse, astfel că oferta noastră de consultanță vine în sprijinul membrilor pentru a-i ajuta să înțeleagă mult mai bine rolul brandului global pentru Transilvania, potențialul pieței internaționale prin prisma acestuia, rolul și avantajul lanțului global de distribuție pe care asociația îl construiește în parteneriat cu filialele sale internaționale și cu alte entități private și publice.

De asemenea, oferim consultanță și lucrăm în parteneriat cu membrii noștri reprezentanți ai administrației publice, atât pe partea de concepere și urmărire a strategiilor de dezvoltare locală și regională, cât și pe partea de suport a antreprenorilor locali, producători sau furnizori de servicii. Avem capacitatea, prin prisma rețelei de parteneri, cercetători, experți și filiale internaționale, a echipei Transylvania World, să oferim consultanță pentru proiecte de dezvoltare dintre cele mai diverse și complexe, în special pentru acelea care implică turismul ca element de bază al strategiei de dezvoltare.

Dezvoltarea brand-ului pentru Transilvania presupune nu doar o strategie, instrumentele și marketing-ul aferent, ci implică membrii care înțeleg viziunea per ansamblu, care recuperează lipsa de informație și acumulează noțiuni modern de antreprenoriat, precum și care beneficiind de sprijinul asociației se dezvoltă în spiritul standardelor și ghidurilor de bună practică puse la dispoziție de Transylvania World.

Activități

mai multe


© Transylvania World Association | 2023