Activitățile asociației | Sumar

Despre activitățile asociației pentru Transilvania

activitățile asociației transylvania world (sumar)

Activitățile Transylvania World au ca scop principal îndeplinirea misiunii statutare a asociației, respectiv conservarea, protejarea, dezvoltarea și promovarea la nivel global a produselor, serviciilor, valorilor și tradițiilor transilvănene, cu respectarea strictă a principiului adevărului istoric.

Activitatea de bază în acest context este dezvoltarea unui brand al Transilvaniei, crearea și promovarea poveștii (conceptele reunite) care stă la baza unui proces de licențiere a produselor și serviciilor specifice regiunii extinse, definită de asociație „Lumea Transilvăneană”.

Activitățile colaterale implică cercetare, dezvoltarea unor instrumente și proiecte necesare promovării brandului, sustenabile și performante, capabile să mențină și să sporească notorietatea acestuia la nivel internațional. Filialele înființate în străinătate fac parte din această serie de instrumente, activitatea lor determinând crearea unui lanț global de licențiere, promovare și distribuție, care devine indirect un generator de beneficii și avantaje pentru producătorii și furnizorii licențiați de asociație.

Rezultatul procesului de licențiere precum și celelalte activități alcătuiesc sursele de auto-fianțare ale asociației ce permit desfășurarea activității Transylvania World și realizarea investițiilor pentru dezvoltarea instrumentelor actuale și inițierea unora noi.

În paralel cu aceste activități conexe dezvoltării și promovării brandului, Transylvania World demarează activități de suport a membrilor săi, pentru a-i ajuta să se încadreze în standardele impuse de asociație, pentru a se dezvolta și a putea crea per ansamblu o piață de calitate, competitivă și sustenabilă. În această serie de activități se introduce un sistem de burse și premii a căror rol este de a stimula membrii pentru contribuția la îndeplinirea misiunii asociației.

Nu în ultimul rând, Transylvania World derulează activități de asistență socială și caritate pentru categoriile dezavantajate din Transilvania, în special a persoanelor izolate din satele mici și cătunele montane, care în schimb garantează păstrarea intactă a tradițiilor ancestrale și a imaginii unice a satului și a gospodăriei transilvănene în lume.

Activități

mai multe


© Transylvania World Association | 2023