Finanțare și investiții

Surse de finanțare și investițiile pentru brandul Transylvania World

Finanțarea activității Transylvania world

Toate investițiile pentru promovarea Transilvaniei, a produselor și serviciilor specifice, respectiv dezvoltarea brandului Transylvania World (Lumea Transilvăneană), sunt finanțate în principal prin profitul obținut din licențierea brandului. Remunerația obținută din licențiere, alături de celelalte surse de venituri corespund beneficiilor ce le aducem producătorilor și furnizorilor de servicii, indirect economiei și turismului românesc.

Sursele de venituri ale Transylvania World sunt (în ordine alfabetică):

 • Branding & growing

Remunerație provenită din activități de branding ale firmelor, produselor sau serviciilor oferite de membrii noștri. În parteneriat cu lideri de top ai sectorului de activitate de branding și brand growing, ajutăm la punerea bazelor unor produse bine promovate, în așa fel încât să punem în valoare calitățile produselor și serviciilor transilvănene, respectiv la vinderea și lărgirea pieței lor de desfacere, în special la nivel international.

 • Consultanță afaceri

Remunerația provenită din prestarea serviciilor de consultanța pentru deschiderea sau dezvoltarea afacerilor producătorilor transilvăneni, sau cei licențiați pentru produse certificate de Transylvania World, inclusiv pentru obținerea de finanțări nerambursabile și identificarea potențialilor investitori. Oferim consultanță inclusiv entităților din afara României, români sau străini, care caută și doresc să se implice în afaceri conexe brandului transilvănean.

 • Filiale internaționale

Investiția inițială a reprezentanților din străinătate care doresc să deschidă filiale ale Transylvania World în lume.

 • Cotizații membrii

Cotizațiile periodice plătite de diferitele categorii de membrii ai asociației.

 • Crowdfunding

Investițiile obținute în urma aplicării punctuale pentru diverse proiecte individuale ale Transylvania World prin sisteme de finanțări de tip Crowdfunding (ex. Kickstarter sau IndieGoGo).

 • Donații și sponsorizări

Fonduri provenite cu titlul de donații sau sponsorizări, pentru proiecte punctuale, individuale ale asociației, inclusiv pe segmentul de acțiuni sociale ori caritabile.

 • Drepturi de autor

Remunerația primită în urma cedării folosinței drepturile de autor ale Transylvania World, în principal pentru utilizarea conceptelor proprii și pentru scenariile de film pe care asociația le dezvoltă, cu scopul de a livra industriei cinematografice materiale certificate, care să pună Transilvania și elementele conexe într-o lumină favorabilă, conformă cu adevărul și realitatea istorică, în concordanță cu mitologia dacică și folclorul fantastic românesc.

 • Finanțari publice

În conformitate cu legislația României, asociațiile pot beneficia de finanțări publice pentru activități care conduc la dezvoltare economică, conservarea mediului înconjurător și a tradițiilor, promovarea unor regiuni și nu în ultimul rând pentru activități cu tentă socială. Transylvania World colaborează atât cu administrația centrală cât și cu administrațiile locale pentru îndeplinirea misiunii asociației și aplică în acest sens pentru aceste finanțări.

 • Strategii de dezvoltare

Remunerație provenită din parteneriate și ofererirea serviciilor de consultanță pentru pregătirea, urmărirea și actualizarea strategiilor de dezvoltare locale sau regionale, în special pentru cele care au la bază turismul ca element de dezvoltare.

 • Taxe de licență

Remunerația provenită din licențierea produselor și serviciilor specific transilvănene se constituie pe viitor ca sursă principală de auto-finanțare și reinvestiție în activitățile ce definesc misiunea Transylvania World. Cuantumul taxelor de licențiere se stabilesc în funție de produse ori servicii, după diverse criterii propuse de experții asociației și în urma consultărilor cu fiecare nișă de producători sau furnizori de servicii. La nivel global aceste taxe variază între 2%-11% din cifra de afaceri.

 • Alte surse de venit

Transylvania World identifică și utilizează orice surse de finanțare care se încadrează în specificul asociației și care, direct sau indirect, contribuie la realizarea misiunii asociației.

Investițiile Transylvania World

Finanțările obținute de Transylvania World, menționate mai sus, sunt utilizate pentru promovarea la nivel internațional a Transilvaniei şi a zonelor învecinate în care influenţa tradiţiilor transilvănene se simte puternic, pentru investiții în cercetare, dezvoltare şi marketingul produselor și serviciilor aferente.

Per ansamblu toate investițiile sunt direcționate pentru dezvoltarea pe termen lung a brandului, la deschiderea și lărgirea pieței sale internaționale.Toate activitățile

Transylvania World se încadrează în următoarea schemă de partajare a investiției, care este actualizată anual:

Misiunea asociației Transylvania World

despre noi

mai multe


© Transylvania World Association | 2023