burse și premii

Burse și premii inițiate și oferite pentru susținerea brand-ului Transylvania

burse și premii inițiate și accordate de asociație

Asociația Transylvania World introduce o serie de burse și premii a căror scop principal este stimularea activităților ce conduc la indeplinirea misiunii statutare ce și-a propus-o. Bursele și premiile reprezintă o categorie distinctă față de activitățile cu scop caritabil ale asociației.

Bursele Transylvania World vor fi accordate din surse de auto-finanțare ori în parteneriat cu sponsori sau alte entități și au ca scop stimularea micilor producători transilvăneni tradiționali și a furnizorilor mici de servicii în a păstra și dezvolta produse ori servicii care se încadrează în standardele de calitate, de autenticitate și tradiționalism, ale asociației.
De asemenea vor fi accordate burse pentru mediul de cercetare care vine în sprijinul activităților statutare ale asociației, contribuind substanțial la conservarea, protejarea și promovarea produselor și serviciilor, a elementelor tradiționale și patrimoniale transilvănene. Bursele reprezintă indemnizații alocate în avans, pentru activități ce urmează a fi desfășurate după momentul accordării acestora.

Premiile Transylvania World vor fi accordate pentru merite deosebite, pentru a recompensa activtăți ce conduc la rezultate exemplare ale producătorilor și furnizorilor, ale membrilor asociației pe diverse domenii de activitate și pentru personalități marcante a căror contribuție la promovarea Lumii Transilvănene este sau va fi de mare anvergură națională ori internațională.

Un prim premiu inițiat de Transylvania World va fi „Ordinul Dragonului”, ce va fi accordat unor personalități marcante ale vieții social-culturale românești și internaționale.

Secțiune

mai multe


© Transylvania World Association | 2023