Marca de certificare

Mărcile de certificare Transylvania World

Mărcile de certificare Transylvania World

Mărcile de certificare Transylvania World indică faptul că produsele și serviciile pentru care vor fi utilizate de către producătorii și furnizorii licențiați ai asociației corespund standardelor de calitate dezvoltate de către asociație și vor fi însoțite de regulamentele de folosire a mărcilor de certificare și de documentele din care rezultă exercitarea legală activitatii de certificare.

Scopul mărcilor de certificare este de a asigura clienții privind originalitatea și conformitatea produselor și serviciilor promovate de asociație prin intermediul instrumentelor dezvoltate de către asociație și de a promova Lumea Transilvăneană în spiritul conceptelor de brand.

Asociația va înregistra mărci de certificare corespunzătoare categoriilor de produse organizate în baza clasificatoarelor proprii (de exemplu „Organic Food” pentru produsele alimentare tradiționale, „Hand-Made” pentru produsele de tip cadou, realizate manual, „Literature” pentru cărți, „Film” pentru filmele cu referiri la Transilvania, la teritoriul ei, personaje istorice ori personje în legătură cu mitologia dacică și folclorul românesc, „Games” pentru jocurile video, etc.)

În afară de marca colectivă, generalistă, și de mărcile de certificare, asociația Transylvania World va înregistra mărci privind indicațiile geografice. Acestea vor servi la identificarea produselor originaredin regiunea extinsă a Transilvaniei, așa cum a fost ea definită drept „Transylvania World”, atunci când caracteristicile determinate transilvănene sunt in mod esenţial atribuite acestei origini geografice.

Licențiere

mai multe


© Transylvania World Association | 2023