Produse de Transilvania

Produse sub licență Transylvania World

Produse sub licență Transylvania World

Transylvania World licențiază diferite tipuri de produse și servicii care au o legătură directă sau indirectă cu termenul „Transylvania”, în baza standardelor dezvoltate de asociație, oferind licențiaților beneficii semnificative, la costuri minimale, care acoperă toate activitățile și proiectele corelate dezvoltării brandului și îndeplinirii misiunii asumate.

Găsiți în tabelul de mai jos lista produselor licențiabile, organizată în categorii și subcategorii corespunzătoare clasificărilor internaționale și europene pentru produse, urmând să publicăm aici fiecare produs pentru care au fost dezvoltate standardele de calitate, subiect al licențierii.

Între timp, producătorii care doresc să ia legătura cu noi pentru licențierea unor produse sunt rugați să ne contacteze prin intermediul formularului de la secțiunea „Licențiază-te acum”.

 

Lista produselor licențiabile:


Cod corespondent al nomenclatorului CN de produse al Uniunii Europene

   Produse sub licență Transylvania World


010011000090

Secțiunea I - animale și produse animale

010021000090

1 - animale vii

020021000090

2 - carne și organe comestibile

030021000090

3 - pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

040021000090

4 - lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

050021000090

5 - alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

060011000090

Secțiunea II - produse vegetale

060021000090

6 - plante vii și produse de floricultură

070021000090

7 - legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare

080021000090

8 - fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni

090021000090

9 - cafea, ceai, maté și mirodenii

100021000090

10 - cereale

110021000090

11 - produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

120021000090

12 - semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

130021000090

13 - gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

140021000090

14 - materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

150011000090

Secțiunea III - grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

150021000090

15 - grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

160011000090

Secțiunea IV - produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

160021000090

16 - preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

170021000090

17 - zaharuri și produse zaharoase

180021000090

18 - cacao și preparate din cacao

190021000090

19 - preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie

200021000090

20 - preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante

210021000090

21 - preparate alimentare diverse

220021000090

22 - băuturi, lichide alcoolice și oțet

230021000090

23 - reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale

240021000090

24 - tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

250011000090

Secțiunea V - produse minerale

250021000090

25 - sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment

260021000090

26 - minereuri, zgură și cenușă

270021000090

27 - combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală

280011000090

Secțiunea VI - produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

280021000090

28 - produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

290021000090

29 - produse chimice organice

300021000090

30 - produse farmaceutice

310021000090

31 - îngrășăminte

320021000090

32 - extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

330021000090

33 - uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

340021000090

34 - săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos

350021000090

35 - substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime

360021000090

36 - pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

370021000090

37 - produse fotografice sau cinematografice

380021000090

38 - produse diverse ale industriei chimice

390011000090

Secțiunea VII - materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din cauciuc

390021000090

39 - materiale plastice și articole din material plastic

400021000090

40 - cauciuc și articole din cauciuc

410011000090

Secțiunea VIII - piei brute, piei finite, piei cu blană și produse din acestea; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

410021000090

41 - piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite

420021000090

42 - obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

430021000090

43 - blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

440011000090

Secțiunea IX - lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele

440021000090

44 - lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

450021000090

45 - plută și articole din plută

460021000090

46 - articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele

470011000090

Secțiunea X - hârtie și carton și articole din acestea

470021000090

47 - pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)

480021000090

48 - hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

490021000090

49 - cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri

500011000090

Secțiunea XI - materiale textile și articole din aceste materiale

500021000090

50 - mătase

510021000090

51 - lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

520021000090

52 - bumbac

530021000090

53 - alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie

540021000090

54 - filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale

550021000090

55 - fibre sintetice sau artificiale discontinue

560021000090

56 - vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, și articole din acestea

570021000090

57 - covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

580021000090

58 - țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii

590021000090

59 - țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile

600021000090

60 - materiale tricotate sau croșetate

610021000090

61 - îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

620021000090

62 - îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate

630021000090

63 - alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe

640011000090

Secțiunea XII - încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

640021000090

64 - încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole

650021000090

65 - obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

660021000090

66 - umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora

670021000090

67 - pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

680011000090

Secțiunea XIII - articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă

680021000090

68 - articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

690021000090

69 - produse ceramice

700021000090

70 - sticlă și articole din sticlă

710011000090

Secțiunea XIV - perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

710021000090

71 - perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

720011000090

Secțiunea XV - metale comune și articole din metale comune

720021000090

72 - fontă, fier și oțel

730021000090

73 - articole din fontă, din fier sau din oțel

740021000090

74 - cupru și articole din cupru

750021000090

75 - nichel și articole din nichel

760021000090

76 - aluminiu și articole din aluminiu

780021000090

78 - plumb și articole din plumb

790021000090

79 - zinc și articole din zinc

800021000090

80 - staniu și articole din staniu

810021000090

81 - alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale

820021000090

82 - unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune

830021000090

83 - articole diverse din metale comune

840011000090

Secțiunea XVI - mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate

840021000090

84 - cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora

850021000090

85 - mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate

860011000090

Secțiunea XVII - mijloace de transport și echipamente auxiliare

860021000090

86 - vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului

870021000090

87 - vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora

880021000090

88 - vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

890021000090

89 - vapoare, nave și dispozitive plutitoare

900011000090

Secțiunea XVIII - instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

900021000090

90 - instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora

910021000090

91 - ceasornicărie

920021000090

92 - instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

930011000090

Secțiunea XIX - arme, muniție, părți și accesorii ale acestora

930021000090

93 - arme, muniție, părți și accesorii ale acestora

940011000090

Secțiunea XX - mărfuri și produse diverse

940021000090

94 - mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate

950021000090

95 - jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora

960021000090

96 - articole diverse

970011000090

Secțiunea XXI - obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

970021000090

97 - obiecte de artă, obiecte de colecție și antichitățl

980021000090

98 - fabrici complete

Licențiere

mai multe


© Transylvania World Association | 2023